logo
 
홍콩/심천/광주 출발
상해/항주        출발
청도/연태        출발
中文 회원가입 로그인
선물받기
고객질문
공항과여행정보
여행후기나누기
재미나는이야기

항공사 전화번호 모음

작성일:2013-08-07      글쓴이:열린세상 투어      조회:

                               항공사별 전화번호

 

                                                대한항공 전화

                                        한국대한항공 전화번호:1588-2001

                                        서울대한항공 전화번호:02-2656-2001

                                        심천대한항공 전화번호:400-65-88888

                                        광주대한항공 전화번호:020-3877-3878

                                        홍콩대한항공 전화번호:00852-2366-2001

                                        홍콩공항항공대한사무실: 00852-2769-7511

 

                                                아시아나항공

                                        서울아시아나항공 전화번호:02-2669-3114

                                        홍콩아시아나항공 전화번호:852-2523-8585

                                        중국아시아나항공 전화번호:400-650-8000

                                        광주아시아나항공 전화번호:020-8760-6677

 

                                                제주항공 전화

                                        한국제주항공 전화번호:1599-1500

                                        홍콩제주항공 전화번호:852-2185-6499 / 3559-1002

 

                                                심천항공

                                        서울심천항공 전화호:02-766-9933

                                        중국심천항공 전화번호:95080

                                        심천심천항공 전화번호:755-3339-8836

 

                                                남방항공:

                                        서울남방항공 전화번호:02-2775-9070

                                        광주남방항공 전화번호:95539

 

                                                태국항공

                                        서울태국항공 전화번호:02-3707-0011

                                        홍콩태국항공 전화번호:852-2179-7777

 

                                                켓세이:

                                        서울겟세이항공 전화번호:02-311-2800

                                        홍콩켓세이항공 전화번호:852-2747-1888

▲   윗글 심천나호세관에서 홍콩공항가는 길2013-08-06
▼아랫글 뻐스로 심천공항 가려면?2013-08-07

   tour10000   
   tour20000   
   1603791649
   1830289789
  
회사소개
    회사소개
공항과여행정보
공항과여행정보
자주묻은질문
자주묻은질문
  입금안내
   입금안내
  찾아오시는 길
찾아오시는 길
  열린세상   열린세상 투어      대표: 허영섭    사업자등록번호: 440301103138008       심천시 나호구 여정빌딩 남좌 1402실
  무료전화:40-0000-8949       일반전화:+86-755-8211-7711 / 2558-0133    팩스: +86-755-8248-0789
  이메일:     tour10000@daum.net        tour10000@126.com        메신저:     tour10000@hotmail.com