logo
 
홍콩/심천/광주 출발
상해/항주        출발
청도/연태        출발
中文 회원가입 로그인

홍콩/심천/광주 <=> 한국 항공권 단가표

홍콩 – 인천 인천 – 홍콩
KE608 00:45 05:25 매일 KE603 08:10 10:55 매일
KE604 12:05 16:40 매일 KE613 10:05 12:45 매일
KE614 14:05 18:45 매일 KE601 13:40 16:30 매일
KE602 17:55 22:30 매일 KE607 19:45 22:30 매일

편도 1820원

6개월왕복2550원

출발1차80/2차580원

출발1차80/2차580원/ 리턴무료

출발1차50/2차380원/ 리턴무료

     홍콩-인천-심천  180일 왕복  2850원       변경: 출발1차80/2차580/ 리턴무료             심천-인천-홍콩  180일 왕복  2650원변경: 출발1차80/2차580/ 리턴무료

     홍콩-인천-광주  180일 왕복  2900원       변경: 출발1차80/2차580/ 리턴무료             광주-인천-홍콩   180일 왕복  2650원변경: 출발1차80/2차580/ 리턴무료

홍콩 – 인천 인천 – 홍콩
OZ746 00:40 05:10 매일 OZ721 09:00 11:50 매일
OZ750 01:00 05:30 매일 OZ723 10:00 12:50 매일
OZ722 13:10 17:40 매일 OZ745 19:50 22:40 매일
OZ724 13:50 18:20 매일 OZ749 20:10 23:00 매일

편도 1630원

360일왕복2230원

360일왕복2560원

날짜무료변경

     홍콩-인천-심천  360일 왕복  2850원            리턴날짜무료변경                                       심천-인천-홍콩  360 왕복  2550원    리턴날짜무료변경

     홍콩-인천-광주  360일 왕복  2870원            리턴날짜무료변경                                       광주-인천-홍콩  360 왕복  3040원    리턴날짜무료변경

홍콩 – 인천 인천 – 홍콩
CX412 01:00 05:35 매일 CX415 08:45 11:25 매일
CX410 09:20 14:05 매일 CX417 10:15 13:00 매일
CX418 14:25 18:55 매일 CX419 15:10 17:50 매일
CX416 16:30 21:10 매일 CX411 20:15 22:55 매일

2-7일왕복2190원

날짜유료변경

홍콩 – 인천 인천 – 홍콩
TG628 15:30 20:10 매일 TG629 10:20 12:55 매일

30일왕복3630원

날짜유료변경

홍콩-부산 부산-홍콩
KE618 01:55 06:20 매일 KE617 21:45 00:10 매일

편도 1720원

6개월왕복2120원

출발1차80/2차580원

홍콩-부산 부산-홍콩
BX392 02:05 06:10 매일 BX391 21:30 00:05 매일
심천-인천 인천-심천
KE828 12:45 17:15 1357 KE827 08:50 11:35 1357

편도 1700원

3개월왕복2480원

출발1차80/2차580원

심천-인천 인천-심천
OZ372 13:50 18:20 1357 OZ371 10:00 12:40 1357

편도 1630원

360일왕복2670원

리턴무료변경

심천-인천 인천-심천
ZH9787 09:40 13:55 매일 ZH9788 14:55 17:30 매일
ZH9035 15:35 20:10 매일 ZH9036 21:10 23:40

편도 1780원

30일왕복2440원

14일전발권,날짜변경200원/번

광주-인천 인천-광주
KE866 12:40 17:05 2467 KE865 09:00 11:30 2467

편도 1700원

6개월왕복2820원

출발1차80/2차580원

광주-인천 인천-광주
OZ370 12:20 16:45 매일 OZ371 08:40 11:10 매일
OZ356 00:55 05:10 257 OZ355 21:00 23:55 146

편도 1800원

360일왕복2990원

리턴무료변경

광주-인천 인천-광주
CZ337 08:40 12:55 매일 CZ340 11:15 13:50 매일
CZ3061 11:00 15:25 매일 CZ338 14:55 17:40 매일
CZ339 16:20 20:45 CZ3062 16:25 19:15

편도 1640원

30일왕복2780원

날짜유료변경

 

광주-부산 부산-광주
OZ306 13:30 17:30 2,6 OZ305 10:00 12:15 2,6
OZ306 02:30 06:20 1,5 OZ305 21:45 00:20 1,5

편도 1760원

360일왕복2460원

리턴무료변경

 

 
회사소개
회사소개
공항과여행정보
공항과여행정보
자주묻은질문
자주묻은질문
입금안내
입금안내
찾아오시는 길
찾아오시는 길
 
  열린세상 CK투어      열린세상 투어      대표: 허영섭    사업자등록번호: 9144030071520949XY       심천시 나호구 여정빌딩 남좌 1402실
  무료전화:40-0000-8949       일반전화:+86-755-8211-7711 / 2558-0133    팩스: +86-755-8248-0789
  tour10000.com 이메일:tour10000@daum.net / tour10000@126.com 메신저:tour10000@hotmail.com
 

   tour10000   
   tour20000   
   1603791649
   1830289789